Dolce & Gabbana 2017春夏眼镜大片wap

        意大利奢侈品牌 Dolce & Gabbana(杜嘉班纳)释出2017春夏眼镜系列广告大片,法国小妞 Sonia Ben Ammar与男模 Cameron Dallas、Presley Gerber、Brandon Thomas Lee 出镜代言,摄影师 Franco Pagetti 执镜。

文中图片来源于网络,版权归原创作人所有,如您不希望被转载请及时与我们联系删除。

发布时间:2017-04-10 11:01:33
相关推荐
尚趣搭配秀
品牌推荐
热门标签
DOLCE&GABBANA 杜嘉班纳
DOLCE&GABBANA 杜嘉班纳